DIALOG 2012

Datum:

Plats: Auditoriet

Arrangör: Ålands Landskapsregering

Projekt Nätpedagogik välkomnar
dig till Alandica den 19 januari 2012!

Dialog 2012 vänder sig till dig som är
- lärare
- skolledare
- skoldirektör
- tjänsteman inom undervisningssektorn
- politiker och personer verksamma inom skolornas direktioner
och styrelser
Funderar du dessutom på källkritik i undervisningen, vad
Creative Commons är, hur bloggar kan användas i undervisningen,
bedömning då digitala verktyg används, hur skolbiblioteken
kunde utvecklas att utgöra stöd för användning av
digitala verktyg eller hur kommuner kunde organisera stödet
vid utvecklingen av digitala verktyg i undervisningen? Eller är
du helt enkelt nyfiken på vad som är på gång i våra närregioner?
Kontakta Carola Eklund; carola.eklund@regeringen.ax
för anmälning och information.