Helena Sasse

Datum:

Pris: 25 - 27 €

Plats: Teatersalen

Arrangör: Teater Alandica

Tredje delen i trilogin om Bolstaholm.

PERSONER

NILS ÅHMAN, amiral godsägare, Bolstaholms säteri, Geta KAJ LYBECK
ADELE CARLSDOTTER, hushållerska MARI SJÖLUND
MATTIAS PHILP, betjänt MIKAEL ENROOS
MARTIN SASSE, bagare, Stockholm MATTIAS HENDERSSON
HELENA REIMERS, hans hustru TINA SJÖVALL
JOACHIM SASSE, deras son PATRIK IVARSSON
HELENA SASSE, deras dotter FILIPPA ENROOS
LARS JOHAN EHRENMALM, hovrättsråd,
landshövding i Åbo och Björneborgs län, riksdagsman JAN-ERIK BERGLUND
SAMUEL EHRENMALM, hans son, landshövding på Åland,
Kastelholms kungsgård och Bastö säteri, Åland ANDREAS SARLING
JOSIAS EHREMMALM, hans yngre bror, överstelöjtnant, Åbo RASMUS BASILIER
ANIFAS PARMENT, landshövding på Åland, Syllöda, Saltvik OLIVER LEHTINEN
RENATA ÅKERHIELM AF MARGARETELUND, friherinna, Österåker JOANNA ISAKSSON
JULIANA KAMMECKER, mamsell, Stockholm MADELEINE GLANDBERGER

MANUS och REGI ROBERT LIEWENDAHL