Främlingen

Datum:

Pris: 20 - 30 €

Plats: Auditoriet

Arrangör: Åbo Svenska Teater

Främlingen Charlie kommer igen

En av världens mest skrattframkallande komedier kommer igen! När ÅST
senast satte upp den här succépjäsen år 1989 gick den under namnet
KOM IGEN, CHARLIE. När ÅST nu serverar skrattpillret i uppdaterad
förpackning är titeln FRÄMLINGEN, som bättre stämmer överens med
det amerikanska originalet THE FOREIGNER.
Och BLASNI, vad betyder det? Det avslöjar vi inte på förhand...