Alandica Debatt

Datum:

Plats: Alandica, hela huset

Arrangör: Ålands Landskapsregering

Välkommen till AlandicaDebatt den 13-14 juni 2018 - Norden i förändring

Var med från början! Alandica Debatt är det svenskspråkiga alternativet för samhällsdebatten i Finland och Norden.