Seminarium om EU, Åland och framtidens säkerhetspolitiska modell

Datum:

Plats: Auditoriet

Arrangör: Ålands Landskapsregering

Seminariet är en del av Europainformationens kampanj för debatten om EU:s framtid Vi pratar om EU!

Hur deltar Finland i utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarspolitik? Hur ter sig EU:s säkerhetspolitiska utveckling ur ett åländskt perspektiv? Hur ser Åland som demilitariserat område på förändringarna i den europeiska säkerhetspolitiska omgivningen och utvecklingen i Östersjöområdet? Hurudana förväntningar har ålänningarna på EU som garant för medborgarnas säkerhet?

Under ett seminarium som ordnas av Europainformationen och Ålands landskapsregering diskuteras dessa frågor av ledamöterna i Europaparlamentet Nils Torvalds (ALDE) och Christofer Fjellner (EPP), den åländska riksdagsledamoten Mats Löfström och utrikesministeriets rättschef Päivi Kaukoranta. Seminariet öppnas av minister Nina Fellman och enhetschef för utrikesministeriets enhet för Europa- och närområdeskommunikation Ville Cantell. Diskussionen leds av Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.

Bakgrund:
Säkerhetsläget i EU och dess närområden har förändrats grundligt under de senaste åren. Följderna av konflikter på olika håll i världen avspeglar sig på Europa, bland annat i form av terrorism och migration. Ett hårdare debattklimat både i väst och i öst bidrar också till spända stämningar i världspolitiken.

Anmälningar senast den 2 maj